Starożytne przekłady Biblii - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Septuaginta
Przekład z języka hebrajskiego na grecki, dokonany w II wieku przed Chrystusem. Setptuaginta – oznacza siedemdziesiąt, gdyż przekładu miało dokonać 70 uczonych, którzy w 70 dni przetłumaczyli tekst aramejski i hebrajski na grekę. Bardzo interesujące rękopisy Septuaginty odkryto w XX wieku. Septuaginta jest do dzisiaj używana w kościołach prawosławnych jako przekład kanoniczny (w jej skład wchodzi czasem księga nieobecna w naszych Bibliach: 3 Księga Machabejska oraz Psalm 151; dodatkowo - już poza kanonem - bywają w niej umieszczane starożytne apokryfy: 4 Księga Machabejska, Ody i Psalmy Salomona).

Wulgata
Wulgata to przekład na łacinę z języka hebrajskiego (księgi protokanoniczne Starego Testamentu), aramejskiego (Księga Tobiasza i Księga Judyty) i greckiego (pozostałe księgi deuterokanoniczne, Psalmy i Nowy Testament - niektórzy historycy mówią, że część z tych ksiąg stanowiła rewizje przekładu starołacińskiego w oparciu o manuskrypty greckie).

Przekładu dokonał św. Hieronim w latach 390-405 po Chrystusie. W ciągu następnych stuleci Wulgata zdobył sobie pozycję „oficjalnego” tłumaczenia w Kościele Zachodnim i pozostaje nim do dzisiaj. Wpisała się również w historię cywilizacji zachodniej jako pierwsza drukowana książka (1456, Gutenberg). W XVI wieku Sobór Trydencki potwierdził, że jest to autentyczna wersja Bożego Słowa. Do czasu publikacji encykliki Divino afflante Spiritu (1943) Wulgata stanowiła podstawę katolickich przekładów Biblii. Obecnie obowiązują współczesne przekłady z języków oryginalnych.


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
2  Księga Wyjścia
3  Kulturotwórcza rola BibliiKomentarze: Starożytne przekłady Biblii

Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Imię:
Komentarz:
 2018-09-17 22:50:16

Chciałam tylko dodać ze oprócz tych dwóch przekładów jest jeszcze TARGUMA tłumaczenie z hebrajskiego na aramejski, poczatkowo przekazywana ustnie dlatego nie jest dosłownym i dokładnym przekładem ale mysle ze warto o niej pamietac


2009-01-20 18:08:15

Targuma to nie przekład w naszym rozumieniu:) Można je traktować jako parafrazę, wyjaśnienie hebrajskiego tekstu na potrzeby odbiorców znających język aramejski:)


2007-07-03 02:31:35

I bardzo ciekawa HEKSAPLA Orygenesa, czyli Biblia sześcioraka i Biblia Masorecka, spółgłoskowo-samogłoskowa. Żydzi nie używali bowiem samogłosek, bo te nie pochodziły od Boga.
Streszczenia książek
Tagi: