bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Encyklopedia Biblii: źródła, historia, tradycja, red. nauk. John Drane, z ang. przeł. Marcin Stopa, Świat Książki, 2000.
2. Jan Tomkowski, Literatura powszechna, Świat Książki, Warszawa 1997.
3. Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1994.
4. Andrzej Mrożek, Stary Testament, [w:] Historia literatury światowej. Starożytność, red. Marian Szulc, PINNEX, Kraków 2003.
5. Andrzej Mrozek, Nowy Testament, [w:] Historia literatury światowej. Starożytność, red. Marian Szulc, PINNEX, Kraków 2003.
6. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1998.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Księga Psalmów – wiadomości wstępne
2  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
3  Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30) – streszczenie, interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: