Biblijne toposy i archetypy - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Biblijne archetypy:

- Maryja - matka cierpiąca (Maryja)
- Judasz – zdrajca, mający wyrzuty sumienia
- Mojżesz - mędrzec, przewodnik
- Maria Magdalena – nawrócona grzesznica
- Hiob – człowiek cierpiący bez winy
- Kain – bratobójca
- Św. Paweł – nawrócony grzesznik
- Prorocy starotestamentowi
- Syn marnotrawny
- Samarytanin – człowiek miłosierny, współczujący

Biblijne toposy:
- relacja nauczyciel-uczeń (uczniowie) – Jezus i Apostołowie
- pielgrzymka ludu do ziemi obiecanej – Izraelici
- raj utracony (Eden)
- apokalipsa
- śmierć męczeńska i zmartwychwstanie (Jezus)
- miasto rozpusty (Sodoma i Gomora, Babilon)
- kuszenie (kuszenie Jezusa na pustyni)

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Psalm 23 (Pan jest moim pasterzem) – analiza i interpretacja
2  Przypowieść o zagubionej owcy (Łk 15, 1-7) – streszczenie, interpretacja
3  Nawiązania biblijne w literaturzeKomentarze
artykuł / utwór: Biblijne toposy i archetypy    Tagi: