Biblijne toposy i archetypy
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Biblijne archetypy:

- Maryja - matka cierpiąca (Maryja)
- Judasz – zdrajca, mający wyrzuty sumienia
- Mojżesz - mędrzec, przewodnik
- Maria Magdalena – nawrócona grzesznica
- Hiob – człowiek cierpiący bez winy
- Kain – bratobójca
- Św. Paweł – nawrócony grzesznik
- Prorocy starotestamentowi
- Syn marnotrawny
- Samarytanin – człowiek miłosierny, współczujący

Biblijne toposy:
- relacja nauczyciel-uczeń (uczniowie) – Jezus i Apostołowie
- pielgrzymka ludu do ziemi obiecanej – Izraelici
- raj utracony (Eden)
- apokalipsa
- śmierć męczeńska i zmartwychwstanie (Jezus)
- miasto rozpusty (Sodoma i Gomora, Babilon)
- kuszenie (kuszenie Jezusa na pustyni)
  Dowiedz się więcej
1  Starożytne przekłady Biblii
2  Pieśń nad Pieśniami
3  Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37) – streszczenie, interpretacjaKomentarze
artykuł / utwór: Biblijne toposy i archetypy


    Tagi: