Starożytne przekłady Biblii
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Septuaginta
Przekład z języka hebrajskiego na grecki, dokonany w II wieku przed Chrystusem. Setptuaginta – oznacza siedemdziesiąt, gdyż przekładu miało dokonać 70 uczonych, którzy w 70 dni przetłumaczyli tekst aramejski i hebrajski na grekę. Bardzo interesujące rękopisy Septuaginty odkryto w XX wieku. Septuaginta jest do dzisiaj używana w kościołach prawosławnych jako przekład kanoniczny (w jej skład wchodzi czasem księga nieobecna w naszych Bibliach: 3 Księga Machabejska oraz Psalm 151; dodatkowo - już poza kanonem - bywają w niej umieszczane starożytne apokryfy: 4 Księga Machabejska, Ody i Psalmy Salomona).

Wulgata
Wulgata to przekład na łacinę z języka hebrajskiego (księgi protokanoniczne Starego Testamentu), aramejskiego (Księga Tobiasza i Księga Judyty) i greckiego (pozostałe księgi deuterokanoniczne, Psalmy i Nowy Testament - niektórzy historycy mówią, że część z tych ksiąg stanowiła rewizje przekładu starołacińskiego w oparciu o manuskrypty greckie).

Przekładu dokonał św. Hieronim w latach 390-405 po Chrystusie. W ciągu następnych stuleci Wulgata zdobył sobie pozycję „oficjalnego” tłumaczenia w Kościele Zachodnim i pozostaje nim do dzisiaj. Wpisała się również w historię cywilizacji zachodniej jako pierwsza drukowana książka (1456, Gutenberg). W XVI wieku Sobór Trydencki potwierdził, że jest to autentyczna wersja Bożego Słowa. Do czasu publikacji encykliki Divino afflante Spiritu (1943) Wulgata stanowiła podstawę katolickich przekładów Biblii. Obecnie obowiązują współczesne przekłady z języków oryginalnych.
  Dowiedz się więcej
1  Listy św. Pawła – tematyka, podział
2  Nawiązania biblijne w literaturze
3  Księga Hioba - streszczenie szczegółoweKomentarze
artykuł / utwór: Starożytne przekłady Biblii


  • Targuma to nie przekład w naszym rozumieniu:) Można je traktować jako parafrazę, wyjaśnienie hebrajskiego tekstu na potrzeby odbiorców znających język aramejski:)
    Paulina (sila_wyzsza {at} o2.pl)

  • I bardzo ciekawa HEKSAPLA Orygenesa, czyli Biblia sześcioraka i Biblia Masorecka, spółgłoskowo-samogłoskowa. Żydzi nie używali bowiem samogłosek, bo te nie pochodziły od Boga.
    Ewelina ()

  • Chciałam tylko dodać ze oprócz tych dwóch przekładów jest jeszcze TARGUMA tłumaczenie z hebrajskiego na aramejski, poczatkowo przekazywana ustnie dlatego nie jest dosłownym i dokładnym przekładem ale mysle ze warto o niej pamietac
    aga ()

Tagi: